اپیزود اول:
“مصاحبه با امیرحسین عرفانی”

IMG_20200422_194758_458

تو اولین اپیزود از پادکست wizart radio رفتیم سراغ امیرحسین عرفانی.

بنیانگذار cgart.ir ، اولین کامیونیتی هنرهای دیجیتال ایران . امیرحسین به مدت ده سال با cgart کارهای مهمی انجام داد، برگزاری همایشها، ورکشاپها، مسابقات و همچینین بوجود آوردن فضایی که آرتیستها بتوانند کارهاشون را با هم به اشتراک بگذارن و همچنین کارفرماها بتوانند هنرمندهارو پیدا و استخدام کنند .

اتفاقات مهمی تو این ده سال رخ داد که مهمترین‌هاش:

🔸️چالش Dominance war

🔸️شرکت در Ciggraph

🔸️چالش کُنام اژدها (Dragon’s Lair)

🔸️چالش Biomachines

🔸️ و Tehran, ACM Siggraph

🔸️چالش Batmobile

🔸️Tribute to Hayao Miyazaki

امیرحسین عرفانی به مدت پنج سال مدیریت دپارتمان هنر انستیتو ملی بازی سازی را برعهده داشت و مدرس Game Art و 3D art بود و بعد از آن به مدت دو سال مدیر خلاق آوا گیمز بود و در حال حاضر Game Producer یک شرکت هلندی است .

تو این پادکست در مورد چالش های مهاجرت ، پروژه های شخصیش، زندگی و کار در هلند صحبت میکنیم.

🔸️لینک پادکست های معرفی شده در پادکست:

 مصاحبه امیرحسین فصیحی با امیرحسین عرفانی در پادکست fancast : [کلیک کنید]

مصاحبه امیر حسین با پادکست Game artist : [کلیک کنید]

کارگاه Occupation: Game producer در آواگیم : [کلیک کنید]

 

اپیزود اول:
“مصاحبه با امیرحسین عرفانی”

IMG_20200422_194758_458

تو اولین اپیزود از پادکست wizart radio رفتیم سراغ امیرحسین عرفانی.

بنیانگذار cgart.ir ، اولین کامیونیتی هنرهای دیجیتال ایران . امیرحسین به مدت ده سال با cgart کارهای مهمی انجام داد، برگزاری همایشها، ورکشاپها، مسابقات و همچینین بوجود آوردن فضایی که آرتیستها بتوانند کارهاشون را با هم به اشتراک بگذارن و همچنین کارفرماها بتوانند هنرمندهارو پیدا و استخدام کنند .

اتفاقات مهمی تو این ده سال رخ داد که مهمترین‌هاش:

🔸️چالش Dominance war

🔸️شرکت در Ciggraph

🔸️چالش کُنام اژدها (Dragon’s Lair)

🔸️چالش Biomachines

🔸️ و Tehran, ACM Siggraph

🔸️چالش Batmobile

🔸️Tribute to Hayao Miyazaki

امیرحسین عرفانی به مدت پنج سال مدیریت دپارتمان هنر انستیتو ملی بازی سازی را برعهده داشت و مدرس Game Art و 3D art بود و بعد از آن به مدت دو سال مدیر خلاق آوا گیمز بود و در حال حاضر Game Producer یک شرکت هلندی است .

تو این پادکست در مورد چالش های مهاجرت ، پروژه های شخصیش، زندگی و کار در هلند صحبت میکنیم.

🔸️لینک پادکست های معرفی شده در پادکست:

 مصاحبه امیرحسین فصیحی با امیرحسین عرفانی در پادکست fancast : [کلیک کنید]

مصاحبه امیر حسین با پادکست Game artist : [کلیک کنید]

کارگاه Occupation: Game producer در آواگیم : [کلیک کنید]