چالش جدید طراحی ArtStation

چالش جدید طراحی ArtStation

Lightbox Expo: Box of Mystery

.موضوع چالش : خلق جهانی عجیب و راز آلود

“Imagine a mysterious world of wonder where creativity is the way.”

میتونید تو رشته های :

-Character Design – طراحی کاراکتر

-Keyframe Design – طراحی فریم کلیدی

-Environment Design – طراحی محیط

-Prop Design – طراحی پراپ

-2D Animation – انیمیشن دو بعدی

تو این چالش شرکت کنید .

نفر اول تا سوم جوایز خیلی خوبی میگیرن (لیست جوایز رو تو لینک چالش میتونید ببینید. خیلی طولانی تر از این بود که اینجا بنویسم).

🔸فرصت ارسال آثار تا 23 مرداد 99  –  13 july

🔸برای شرکت در این چالش حتما باید عضو سایت artstation باشید.

🔸توضیحات کامل چالش رو میتونید تو سایت ببینید و بخونید :

https://www.artstation.com/contests/lightbox-expo

– برای شرکت در بخش طراحی کاراکتر باید شش کاراکتر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش طراحی محیط باید دو تصویر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش طراحی فریم کلیدی باید چهار تصویر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش طراحی پراپ باید سه تصویر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش انیمیشن دو بعدی باید یک دقیقه انیمیشن  طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

🔸هر هفته باید مراحل کار رو تو سایت آپلود کنید .

چالش جدید طراحی ArtStation

چالش جدید طراحی ArtStation

Lightbox Expo: Box of Mystery

.موضوع چالش : خلق جهانی عجیب و راز آلود

“Imagine a mysterious world of wonder where creativity is the way.”

میتونید تو رشته های :

-Character Design – طراحی کاراکتر

-Keyframe Design – طراحی فریم کلیدی

-Environment Design – طراحی محیط

-Prop Design – طراحی پراپ

-2D Animation – انیمیشن دو بعدی

تو این چالش شرکت کنید .

نفر اول تا سوم جوایز خیلی خوبی میگیرن (لیست جوایز رو تو لینک چالش میتونید ببینید. خیلی طولانی تر از این بود که اینجا بنویسم).

🔸فرصت ارسال آثار تا 23 مرداد 99  –  13 july

🔸برای شرکت در این چالش حتما باید عضو سایت artstation باشید.

🔸توضیحات کامل چالش رو میتونید تو سایت ببینید و بخونید :

https://www.artstation.com/contests/lightbox-expo

– برای شرکت در بخش طراحی کاراکتر باید شش کاراکتر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش طراحی محیط باید دو تصویر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش طراحی فریم کلیدی باید چهار تصویر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش طراحی پراپ باید سه تصویر طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

– برای شرکت در بخش انیمیشن دو بعدی باید یک دقیقه انیمیشن  طبق توصیفاتی که تو متن فراخوان هست طراحی کنید.

🔸هر هفته باید مراحل کار رو تو سایت آپلود کنید .