اپیزود اول: “مصاحبه با امیرحسین عرفانی”

تو اولین اپیزود از پادکست wizart radio رفتیم سراغ امیرحسین عرفانی.

بنیانگذار cgart.ir ، اولین کامیونیتی هنرهای دیجیتال ایران . امیرحسین به مدت ده سال با cgart کارهای مهمی انجام داد، برگزاری همایشها، ورکشاپها، مسابقات و همچینین بوجود آوردن فضایی که آرتیستها بتوانند کارهاشون را با هم به اشتراک بگذارن و همچنین کارفرماها بتوانند هنرمندهارو پیدا و استخدام کنند .

مصاحبه با امیرحسین عرفانی مصاحبه با امیرحسین عرفانی

اتفاقات مهمی تو این ده سال رخ داد که مهمترین‌هاش:

  • 🔸چالش Dominance war
  • 🔸شرکت در Ciggraph
  • 🔸چالش کُنام اژدها (Dragon’s Lair)
  • 🔸چالش Biomachines
  • 🔸و Tehran, ACM Siggraph
  • 🔸چالش Batmobile
  • 🔸Tribute to Hayao Miyazaki

 

امیرحسین عرفانی به مدت پنج سال مدیریت دپارتمان هنر انستیتو ملی بازی سازی را برعهده داشت و مدرس Game Art و 3D art بود و بعد از آن به مدت دو سال مدیر خلاق آوا گیمز بود و در حال حاضر Game Producer یک شرکت هلندی است .

تو این پادکست در مورد چالش های مهاجرت ، پروژه های شخصیش، زندگی و کار در هلند صحبت میکنیم.

لینک پادکست های معرفی شده در پادکست:
مصاحبه امیرحسین فصیحی با امیرحسین عرفانی در پادکست fancast : [کلیک کنید]
مصاحبه امیر حسین با پادکست Game artist : [کلیک کنید]
کارگاه Occupation: Game producer در آواگیم : [کلیک کنید]