کارگاه‌های فستیوال

در ادامه لیست تمام کارگاه‌های این فستیوال را به تفکیک استاد مشاهده خواهید کرد. شما می‌توانید در هر یک از این دوره‌ها به صورت جدا و یا در همه کارگاه‌ها شرکت کنید. با کلیک بر روی هر کارگاه به صفحه مربوط به آن فستیوال هدایت خواهید شد.

ثبت نام تمامی کارگاه‌ها

تاک سعید امیری 3D artist

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 12 الی 13

امیرحسین عرفانی، محمدرضا بزرگزاده و الهه دانشور- داستان پولار بر

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ساعت 13 الی 14

علیرضا مرادی – 3d art

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 14:15الی 15:30

مهدیه فرهادکیائی

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 14:15 الی 16:30

مهرداد ملک احمدی

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 16:30 الی 19رضا دالوند

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 19 الی 20

پویا ظریف

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 19 الی 17:30

فرهاد نجومی، امیر زند و مهرداد ملک احمدی

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 23:30 الی 21:30

محمد نجفی – طراحی و ساخت ریش و مو برای گیم

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 13:45-11

شیوا گل محمدی

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 13:30 – 11

اسکچ تایم مریم طباطبایی با همکاری پولار بر

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 15-13.30

کانسپت با مهناز سلیمانی نژاد

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 17.30-15

3D با فرهاد نجومی

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 17.30- 15

تاک با ترانه کریمی

پنجشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ 21:30-20

طراحی کارکتر ملیحه رهروان

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 21:30-19

بررسی پورتفولیو با سارا رضایی

جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 00:30 – 21:30